» Në montimin e batanijes termike duhet të merren parasysh një sërë kërkesash si kushtet e terrenit dhe moti. Toka duhet të jetë e lëmuar dhe e imët dhe këshillohet që të hiqni barërat e këqija nga zona që do të mbulojë batanija termike. Përsa i përket kushteve të favorshme të motit, batanija duhet të vendoset pa shi dhe pa erë.

» Batanija mund të vendoset mekanikisht ose manualisht, për sa kohë që bëhet në drejtim të erës, dhe pa e lënë shumë të ngushtë ose shumë të lirë për të lejuar rritjen e bimës.

» Në mënyrë që era të mos e ngrejë batanijen pas vendosjes së tij, është e nevojshme të mbulohet perimetri me tokë, ose të rregullohet me gozhdë ose kunja fiksuese në mënyrë që në ditët me erë batanija të mbetet në vendin e saj dhe era të mos e ngrejë. .

» Këshillohet që batanija të mos prehet apo shpohet dhe të mos vendoset në skaje të mprehta që mund të dëmtojnë materialin.Duhet të shmanget fërkimi i materialit në sipërfaqe si fijet, telat etj.

» Ekspozimi ndaj elementeve, rrezatimi diellor dhe temperaturat e larta përshpejtojnë procesin e degradimit të materialit. Preferohet që batanija të mbahet në një magazinë ose në një vend me hije derisa të vendoset. Toka ku ruhet derisa të vendoset duhet të jetë uniforme për të shmangur deformimin e batanijes.

» Kur hiqni batanijen, përdorni pikat e grumbullimit për riciklimin e saj të mëvonshëm.

» Një batanije konsiderohet e degraduar kur vetitë e saj mekanike janë më pak se 50% e vetive fillestare.