» Në rastin konkret të batanijes termike, garancia e paraqitur nga produkti është për ngjitjen, e cila nuk mund të ketë një rezistencë më të ulët se ajo e vetë pëlhurës, por nuk ka garanci për qëndrueshmëri në asnjë nga gramat e ndryshme.