Tela

Kordi

 • Kordoni / 1×7 = 5 mm
 • Kordoni / 1×7 = 8 mm
 • Kordoni / 1×7 = 6,4 mm
 • Kordoni / 1×7 = 4 mm
 • Kordoni / 1×7 = 6 mm
 • Kordon alumini / 1×7 = 8 mm

Gërshetat

 • Gërshetat treshe prej çeliku të galvanizuar / 3 hilos – 3 mm
 • Gërshetat treshe prej çeliku të galvanizuar / 2 hilos – 3 mm
 • Gërshetat treshe prej çeliku të galvanizuar / 2 hilos – 2,5 mm
 • Trenza alumini / 1 x 2 x 3 mm
 • Trenza alumini / 1 x 3 x 3 mm
 • Trenza alumini / 1 x 2 x 2,5 mm

TELI I GALVANIZUAR

 • Nº 8 / 1,3 mm Dulce. Rollo 5 kg
 • Nº 11 / 1,6 mm Dulce. Rollo 5 kg
 • Nº 12 / 1,8 mm Dulce. Rollo 5 kg
 • Nº 14 / 2,2 mm Dulce. Rollo 5 kg
 • Nº 16 / 2,7 mm Dulce.
 • Nº 18 / 3,4 mm Dulce.
 • Nº 20 / 4,4 mm Dulce.

TELA TRESH I GALVANIZUAR

 • Alumini nr. 13 / 2 mm
 • Alumini Nº 20 / 4,4 mm
 • Fortë / 1,8 – 2 – 2,4 – 2,5 – 3 mm
 • Alumini i fortë / 2 mm
 • Acero / 1,8 – 2 – 2,5 – 3 – 3,8 mm
 • Acero - Alumini /  3 mm

SPLICE

 • 60 GEP / 3,5 – 4,5 / D
 • 71 GEP / 4,82 – 5,02 / D
 • 100 GEP / 7,7 – 8,2 / D
 • 102 GEP / 6 – 6,5 / C /D

RUAJTJE

 • 80 GRT / 6,6 – 6,5 / C / D
 • 87 GRT / 7,7 – 8,2 / D
 • 80 GRT / 6 – 6,50 / D Verde
 • 87 GRT / 7,7 – 8,2 / D Azul
 • 90 GRT / 6 – 6,5 / D IPN NE

PA NUK

 • Trenza prej çeliku inox / 1 x 2 x 2,7 mm
 • Trenza prej çeliku inox / 1 x 3 x 2,7 mm
 • Dulce alambre inox / 1 ,5 – 2 – 4 mm
 • Palme inox 120 IEP / 2 /3 2,7 mm
 • Mbajtje çeliku inox 65 IRT / 2/3 x 2,7 mm
 • Celik inox Grapa acero / 16 x Millar

FIJE POLIESTER E ZI

 • Nº 1: 2,2 Nigga / Rollo 1800 ml
 • Nº 2: 2,5 Nigga / Rollos 1400 ml
 • Nº 3: 3,00 Nigga / Rollo 1000 ml
 • 4,00 Nigga / Rollos 600 ml

TË TJERËT

 • Galvanizuar/ 10 3/ 8
 • Grapa e galvanizuar / 18 x Millar (Cajas de 24 millares)
 • Alambre e plastifikuar / 1,8 7 2,8

Nuk e gjeni dot atë që po kërkoni?

Na telefononi në (+34)950 487 973 ose shkruani tek info@criadoylopez.com
Ne do të jemi të lumtur t'ju ndihmojmë!